Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH"

Konkursi

ReportersSKGO

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH“
•    Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
•    Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2013. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou
•    I ukoliko ste o ovim temama izveštavali drugačije od drugih
Prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?
Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a u cilju daljeg poboljšanja rada lokalnih administracija i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.
Koje su teme konkursa?
•    Evropske integracije na lokalnom nivou
•    Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
•    Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
•    Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

U kojim kategorijama dodeljujemo nagrade?
U okviru konkursa „Drugačije od drugih“ dodeljujemo ukupno osam nagrada. Četiri nagrade – po jedna za svaku od navedenih tema biće dodeljene medijima sa  nacionalnom/regionalnom pokrivenošću, a četiri nagrade – lokalnim medijima.

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?
Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:
•    štampani prilozi – u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)
•    elektronski – radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)
•    onlajn – print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)

ADRESA na koju treba dostaviti materijal:
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – Služba za informisanje
Makedonska 22/VIII,  11 OOO Beograd
sa naznakom – IZBOR ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE
ili
elektronskim putem na: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?
Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija.

A nagrade su?
Autore najboljih priloga nagradićemo tablet računarima.
Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu u novembru 2013. godine.

Kraj konkursa: 15.10.2013. godine.

Za dodatna pitanja…
Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Link

zp8497586rq