Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

Konkursi

InfrastructureMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).
Programom se obezbeđuje sprovođenje politike regionalnog razvoja.

Opšti cilj Programa je ravnomerniji regionalni razvoj, podizanje regionalne konkurentnosti i podrška razvoju jedinica lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi koji se ostvaruju realizacijom mera su:
1.    Unapređenje standarda i kvaliteta života građana, unapređenje sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, unapređenje kulturnog i istorijskog nasleđa Republike Srbije u međunarodnim okvirima i jačanje kapaciteta za realizaciju regionalnih infrastrukturnih projekata;

2.    Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i mesnih samouprava, posebno iz treće i četvrte grupe razvijenosti, kroz izgradnju komunalne, saobraćajne, vodoprivredne i energetske infrastrukture, kao i poboljšanje uslova za bavljenje kulturnim i drugim aktivnostima;

3.    Podizanje regionalne konkurentnosti i podsticanje privrednog razvoja kroz poboljšanje poslovnog ambijenta.

Ukupna vrednost Programa mera je 1.709.223.000 dinara, od čega je 799.000.000 dinara obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, a 910.223.000 dinara iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Ova sredstva biće uložena u infrastrukturne projekte od regionalnog i lokalnog značaja kroz sledeće mere:
1.    Mera podrške razvoju regionalne infrastrukture
2.    Mera podrške razvoju infrastrukture u mesnim zajednicama
3.    Mera podrške investicijama kroz realizaciju infrastrukturnih projekata
4.    Mera unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Ovlašćeni podnosioci predloga projekata u okviru Programa su, u zavisnosti od mere podrške, nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave, ili samo jedinice lokalne samouprave.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Rok za podnošenje prijava je 12. april 2013. godine

Link

zp8497586rq