Podrška obrazovanja i omladine

Konkursi

student2FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Podrška obrazovanja i omladine

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Krug aplikanata: Državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Prioriteti programa su:
• Aktuelizovanje pitanja reforme obrazovanja i njeno stavljanje na javnu i političku agendu;
• Evropeizacija visoko-obrazovnog prostora Srbije;
• Jačanje socijalne kohezije kroz sprovođenje politike i dobrih praksi inkluzivnog i multikulturnog obrazovanja;
• Promocija društva znanja i kulture celo-životnog učenja
• Intenzivno učestvovanje mladih u javnom životu;
• Promocija neformalnih i fleksibilnih formi učenja za mlade.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju na razmatranje tokom cele godine.

Link