Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1) muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
2) scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
3) vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
4) književnosti – manifestacije i nagrade;
5) izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
6) kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva
(samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
7) izvornog narodno i amaterskog stvaralaštva;
8) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
kao i
9) kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
10) kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
11) kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
12) kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, osim za redni broj10, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:
1.     isključivo poštom(adresa: Ministarstvo kulture i informisanja,Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu“), pojedinačno za svaki projekat/program;

2.    Na koverti je obavezno naznačiti pored naznake za „K O N K U R S radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu“ oblast za koju se prijavljuje, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara;

3.    u 4 primerka (osim za redni broj 9, gde je neophodno dostaviti 5 primeraka) na Formularu za prijavu na  K O N K U R S radi prikupljanja predloga z a finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa).

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:
•    Formular za sve oblasti konkursa
•    Formular za programe nacionalnih manjina u Republici Srbiji (za kategoriju pod rednim brojem 9)
•    Formular za programe srpskog naroda koji živi izvan Republike Srbije (za kategoriju pod rednim brojem 10)

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 27.oktobra 2012.godine do  27. novembra  2012.godine.

Konkursni materijal se ne vraća!

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja

Posebno će biti objavljen i konkursi za:
•  otkup publikacija za biblioteke
• izdavačku delatnost – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i   vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
• prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu
•  kinematografija – proizvodnju domaćeg filma

Link