Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola, pripadnika romske nacionalne zajednice

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za stipendiranje 50 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2012/2013. godinu

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

1. Redovni učenici prvog razreda, romske nacionalnosti, koji su školske 2011/12. godine završili osnovnu školu i koji su školske 2012/2013. godine upisali prvi razred redovne srednje škole na teritoriji AP Vojvodine i koji su postigli prosečnu ocenu najmanje 4,50 u prethodnoj školskoj godini. Konkurs se raspisuje za 20 stipendista prvog razreda (lista 1).

2. Učenici koji su školske 2011/12. godine završili treći razred trogodišnjih obrazovnih profila i koji su školske 2012/13 godine upisani u četvrti razred kao vanredni učenici, a bili su stipendisti projekta „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini“ u školskoj 2011/12. godini
Konkurs se raspisuje za najviše 15 stipendista

3. Učenici od prvog do četvrtog razreda, redovnih srednjih škola, koji u prethodnoj školskoj godini nisu bili stipendisti projekta „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini“, a prethodnu školsku godinu su završili sa opštim uspehom najmanje 4,00 (lista 3. – Ukoliko lista 1. i 2. ne bude popunjena, preostale stipendije,  do 50, biće dodeljene učenicima sa liste 3.).

Napomena:
Sve tri liste biće formirane prema školskom uspehu koji su učenici ostvarili u prethodnoj školskoj godini, te postoji mogućnost da neće svi učenici, koji zadovoljavaju uslove konkursa, ostvariti pravo na stipendiju.

Učenici se mogu prijaviti na konkurs isključivo preko škole u kojoj su upisani kao redovni, odnosno vanredni učenici (vanredni učenici konkurišu samo za listu 2).

–    Nepotpune, neblagovremeno poslate prijave i prijave koje nisu poslate od strane škola, neće se uzeti u razmatranje, ukoliko se nedostaci posle ukazivanja ne otklone u datom roku
–    Projektni tim će sačiniti liste prijavljenih kandidata i predloge lista kandida koji ostvaruju pravo na stipendiju, dok konačnu odluku o dodeli stipendija donosi Savet projekta
–    Rezultati Konkursa biće dostavljeni svim školama

Potrebna dokumenta:
–    Za sve učenike – popunjena prijava za konkurs (u prilogu)
–    Za listu 1 – za učenike prvog razreda – fotokopija svedočanstva o završenom osmom razredu i završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
–    Za listu 2 –  za vanredne  učenike četvrtog razreda –fotokopija svedočanstva o završenom trećem  razredu srednje škole i profaktura sa specifikacijom troškova vanrednog školovanja
–    Za listu 3 – za učenike svih razreda srednjih škola fotokopija svedočanstva iz prethodne školske godine
–    Overena preporuka, izdata od strane romske nevladine organizacije sa teritorije AP Vojvodine
–    Saglasnost o načinu obrade ličnih podataka kandidata  (u prilogu);

Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

–    Formular Prijave na konkurs i Saglasnost učenici preuzimaju u svojoj školi
–    Popunjenu prijavu, sa kompletnom dokumentacijom,učenici predaju u svojoj  školi
–    Objedinjene prijave svih zainteresovanih učenika sa kompletnom dokumentacijom, srednje škole dostavljaju poštom Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice najkasnije do  10. novembra 2012. godine, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice,
sa naznakom „Stipendija za srednjoškolce Rome“
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
Sprat III, kancelarija12;

Link