Trening kurs sa temom „Integritet javnog službenika“

AKADEMIJA ZA DOBRO LOKALNO UPRAVLJANJE IZ HAGA Trening kurs sa temom „Integritet javnog službenika“ Akademija za dobro lokalno upravljanje iz Haga, u periodu od 18. do 28. novembra 2012. godine, organizuje trening kurs sa temom „Integritet javnog službenika“. Rok za prijavu je 14. oktobar 2012. godine. Više informacija možete pronaći na sajtu www.asser.nl/matrapatrol

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2013. godini Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa; 2)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa; 3)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa; 4)  za zaštitu, očuvanje […]

Nastavi

Postupak povraćaja sredstava za registraciju motornih vozila u oktobru 2012. godine

Stupanjem na snagu 1. oktobra 2012. godine Zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama i odnosno 29. septembra 2012. godine Uredbe o izmenama uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicama, visini i načinu obračuna plaćanja naknade, prestala je obaveza vlasnika motornih vozila za uplatu republičke administrativne takse, […]

Nastavi