Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

Prvi poziv za dostavljanje strateških projekata u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije otvoren je 3. septembra. Cilj ovog programa je da kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera razvije kapacitete za održivi razvoj Jadranskog regiona.
Poziv se odnosi na osam tema, zasnovanih na izazovima i prilikama koji su prepoznati kao strateški važni za jadransku oblast.

Programski prioriteti i strateške teme u okviru ovog poziva su:  

Prioritet 1.

Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja; strateška tema 1. Inovacije kao ključ ekonomskog razvoja u Jadranskom regionu

Prioritet 2.

Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika; tema 1. Unapređenje životne sredine u moru, na obali i deltama reka kroz zajedničko upravljanje u Jadranskom regionu, tema 2. Zaštita Jadranskog mora od zagađenja balastnim vodama, tema 3. Integrisano i održivo upravljanje resursima pijaće vode u Jadranskom regionu, tema 4. Zaštita i sprečavanje rizika od prirodnih nepogoda u Jadranskom regionu sa posebnim naglaskom na rizik od požara, tema 5. Turizam sa posebnim naglaskom na održivo upravljanje i marketing prirodnih i kulturnih bogatstava u Jadranskom regionu

Prioritet 3.

Dostupnost i mreže; tema 1. Promocija i zajednički modeli za održive usluge u sektoru saobraćaja radi unapređenja veza u Jadranskom regionu uključujući unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga, tema 2. Unapređenje integrisanih planova sa ciljem pronalaženja multi-modalnih rešenja, a posebnim naglaskom na unapređenje veza između obalnih i sistema u zaleđu Jadrana uključujući i unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga.

Evropska unija je izdvojila 90.860.776 evra bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva, a projekti se sufinansiraju od strane zemalja učesnica u programu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grcke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije). Od toga 12.500.000 evra je predviđeno za prioritet  1, 45.360.775 evra za prioritet 2, a 33.000.000 evra za prioritet 3.

Visina EU donacije ne može preći 85% vrednosti projekta i za ostatak troškova korisnici donacije moraju obezbediti finansiranje. Vrednost projekata može biti u rasponu od 5 do 12.5 miliona evra, a budžet pojedinačnog partnera ne može biti ispod 150.000 evra.

Na sajtu www.adriaticipacbc.org mozete dobiti više informacija o programu i preuzeti prijavnu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje projektnih prijava je 02. novembar 2012. godine.

Pored toga, aktuelne informacije o Jadranskom programu,  uključujući tačan datum održavanja informativnog seminara (planiran za kraj septembra) objavljuju se i na sajtu www.evropa.gov.rs pod IPA Cross-Border Cooperation Serbia/Vesti i događaji.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprvau