Konkurs za novozapošljavanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Konkurs za novozapošljavanje

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 30% subvencije odobrava se:

  • poslodavcu koji otvara deset ili više radnih mesta;
  • poslodavcu koji otvara radna mesta u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u APV;
  • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje pripada posebno ugroženoj kategoriji stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća APV);
  • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje je iskoristilo pravo na novčanu naknadu kod NSZ, a nedostaje mu dve godine ili manje do sticanja prava na penziju po propisima PIO;
  • poslodavcu koji otvara radno mesto u preduzećima ili radnjama koje su registrovane za proizvodnju i prerađivačku delatnost, uslužnu, zanatsku ili poljoprivrednu delatnost.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq