Konkurs srednjoškolcima – Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova redovnih učenika srednjih škola

Obaveštavamo redovne učenike srednjih škola koji svakodnevno koriste sredstva međumesnog saobraćaja radi pohađanja nastave da je raspisan KONKURS za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova prevoza učenika.

Konkurs je otvoren od 30. avgusta 2012. godine do 13. septembra 2012. godine.

Molimo učenike da uz zahtev podnesu odgovarajuću dokumentaciju u gore navedenom KONKURSNOM ROKU. Zahtev se predaje u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1.) ili u mesnim kancelarijama u naseljima opštine Kanjiža, od zavisnosti prebivališta.

Učenik koji je korisnik prava na dečiji dodatak ili prava na materijalno obezbeđenje porodice dostavlja i fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na dečiji dodatak ili fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na materijalno obezbeđenje porodice.

Tekst i detalji konkursa