Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

Sredstva za ovu namenu u iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđena su iz sopstvenih prihoda budžeta AP Vojvodine.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP

Vojvodine do 100% vrednosti izrade tehničke dokumentacije.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Kriterijumi za dodelu sredstava su stepen uređenosti poljoprivrednog zemljišta sa zaštitnim pojasevima i razvijenost opštine

Prijava na konkurs treba da sadrži:

Prijave se podnose zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq