Kup tolerancije – Javni poziv za učešće na takmičenjima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT  ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Kup tolerancije 2012 – Javni poziv za učešće na takmičenjima

Osnovnim i srednjim školama sa teritorije AP Vojvodine

U okviru projekta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u saradnji sa Savezom za školski sport i olimpijsko vaspitanje Vojvodine organizuje „Kup tolerancije 2012“.

Manifestacija „Kup tolerancije 2012“ koja će obuhvatiti sportska takmičenja i raznovrsne kulturne sadržaje održaće se sredinom novembra 2012. godine u Somboru (tačan datum će se utvrditi naknadno).

Ekipe delegirane od strane škola će se tokom trodnevnih takmičenja nadmetati u pet sportova: malom fudbalu i stonom tenisu (selekcije osnovnih škola), kao i mešovitoj odbojci, muškoj i ženskoj košarci (selekcije srednjih škola).

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice poziva sve škole sa teritorije AP Vojvodine da prijave učešće svojih ekipa i time daju doprinos uspešnoj realizaciji Projekta i širenju međunacionalne tolerancije. Škole mogu prijaviti najviše jednu ekipu po sportskoj disciplini.

Napominjemo da se, zbog smanjenja raspoloživih sredstava, neće održavati kvalifikaciona takmičenja kao u prethodnim fazama Projekta i da će na takmičenjima učestvovati 40 ekipa (8 ekipa po sportu).

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, prilikom razmatranja prijava za učešće na sportskim takmičenjima, uzeće u obzir sledeće kriterijume:
•    redosled prijavljivanja ekipa škola za učešće;
•    teritorijalni princip, kojim će se postići podjednaka zastupljenost predstavnika svih sredina AP Vojvodine na takmičenjima.

Budući da je cilj projekta „Kup tolerancije“ povezivanje i međusobno upoznavanje mladih, pripadnika različitih etničkih zajednica Vojvodine, veoma je važno da škole prilikom sastavljanja ekipa, vode računa o njenoj etničkoj strukturi, tako da ona odražava etničku strukturu škole koju predstavlja.

Konačni rok za prijavljivanje je 22. oktobar 2012. godine.

Prijave učešća na takmičenjima se upućuju isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad
Sa naznakom: „Za Kup tolerancije 2012“

Prijava

Link