Za zapošljavanje 60.000 ljudi država daje 5,55 milijardi dinara

Vesti

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Dejan Jovanović najavio je danas da ta služba ove godine kroz sedam programa za koje je izdvojeno 5,55 milijardi dinara planira da zaposli 60.000 ljudi u Srbiji.

Jovanović je na konferenciji za novinare precizirao da će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja mere zapošljavanja finansirati sa 3,9 milijardi dinara, dok će udeo NSZ-a iznositi 1,65 milijardi dinara.

Ove godine je, kako je podsetio, uveden novi program „Stručna praksa 2011“ za 5.000 mladih do 30 godina, u koji će se pored privatnih firmi uključiti i državne institucije.

Za taj program je izdvojeno 500 miliona dinara, naveo je Jovanović i saopštio da će u okviru tog programa moći da konkurišu nezaposleni koji imaju najmanje srednju stručnu spremu.

Prema njegovim rečima, za mere aktivnog traženja posla biće izdvojeno 10 miliona dinara za zapošljavanje 80.000 nezaposlenih preko sajmova zapošljavanja, obuka aktivnog traženja posla i klubova za traženje posla.

Za program „Prva šansa 2011“, kako je naveo, izdvojeno je 2,6 milijardi dinara za stručno osposobljavanje 15.000 mladih do 30 godina bez radnog iskustva u struci.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje ukazao je na to da će u okviru „Prve šanse“ biti omogućena tromesečna stručna praksa u okviru koje će novčana pomoć iznositi 10.000 dinara, uz obavezu poslodavca da zadrži osobu u radnom odnosu još najmanje 12 meseci.

Jovanović je napomenuo da će milijardu dinara biti izdvojeno za subvencije za otvaranje 4.300 novih radnih mesta u nerazvijenim područjima, čime će biti podstaknut ravnomeran regionalni razvoj.

– Planirano je i da se izdvoji 300 miliona dinara za subvencije 2.000 preduzetničkih radnji, gde će jednokratna pomoć za pokretanje posla iznositi 160.000 dinara – rekao je on.

Program javnih radova uposliće 5.000 građana starijih od 45 godina koji nisu stekli dovoljan nivo obrazovanja i za njegovu realizaciju biće izdvojeno 700 miliona dinara, istakao je Jovanović.

On je objasnio da će javni radovi biti realizovani u socijalnim, humanitarnim i kulturnim delatnostima, kao i na održavanju javne infrastrukture i zaštiti životne sredine.

Za sticanje dodatnih znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova kod poslodavaca u trajanju od šest meseci biće izdvojeno 280 miliona dinara za potrebe 2.300 osoba, naveo je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javni pozivi za subvencije za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta za programe „Prva šansa 2011“ i „Stručna praksa 2011“, kao i pozivi za sprovođenje javnih radova i obuke za potrebe poslodavaca, objavljeni su u dnevnim listovima.