Učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za 2011. godinu Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva: učešće u finansiranju obuke  na zahtev poslodavca ukoliko na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) nema nezaposlenih […]

Nastavi

Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za realizaciju  mere stručne prakse OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA Mera stručna praksa podrazumeva osposobljavanje lica za samostalan rad u struci,  bez zasnivanja radnog odnosa. Mera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci. Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 1.   […]

Nastavi

Konkurs za realizaciju programa „prva šansa 2011”

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za realizaciju  programa „prva šansa 2011” Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva: stručnu praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci. Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba […]

Nastavi