Subvencionisani krediti privredi i građanima do kraja januara

Subvencionisani krediti privredi i građanima Srbije biće dostupni najkasnije za desetak dana, najavio je danas državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nebojša Ćirić. Programom mera podrške države za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji predviđeno je da se iz ovogodišnjeg budžeta izdvoji sedam milijardi dinara za subvencije kredita za likvidnost, investicije, kupovinu stanova i […]

Nastavi

Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva raspisala je poziv socijalnim preduzećima u Srbiji za stručnu podršku u unapređenju poslovanja. Konkurs je deo projekta pod nazivom Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća koji finansijski podržava španski Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDG F) u okviru programa „Zapošljavanje i migracije mladih“. Polazeći od stanovišta da […]

Nastavi