Lizing kompanije traže ukidanje PDV-a za lizing nepokretnosti

Vesti

Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) predložila je danas da se na naknadu za lizing nepokretnosti ne plaća porez na dodatu vrednost (PDV), što je praksa i zemalja u okruženju.

„Potrebno je regulisati i porez na prenos apsolutnih prava, kako bi se u poslovima lizinga nepokretnosti izbeglo dvostruko oporezivanje, kao i da budu precizirana plaćanja poreza na imovinu tokom trajanja ugovora o lizingu i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i komunalnih usluga“, navodi se u saopštenju ALCS-a.

Finansiranje nepokretnosti putem finansijskog lizinga predviđeno je izmenama Zakona o finansijskom lizingu koje je pripremilo Ministarstvo finansija.

Taj vid finansiranja, kako je ocenio ALCS, predstavljaće dodatnu konkurenciju na finansijskom tržištu, što će se pozitivno odraziti na uslove finansiranja kao i na rast investicija u građevinarstvo.

Lizing nekretnina, kako je navedeno, mogao bi da bude posebno privlačan za mala i srednja preduzeća koja bi uz minimalna startna ulaganja mogla da uđu u nove investicije.

Najmanji osnivački kapital za kompanije koje se bave lizingom pokretnosti, kako je predloženo izmenama Zakona o finansijskim lizingom, bio bi pola miliona evra, dok bi za one koji se bave lizingom nepokretnosti minimum bio 5 mil EUR.

Zakon o finansijskom lizingu donet je 2003. i menjan je je 2005. godine, a o novim izmenama Vlada bi trebalo da se izjasni do kraja ove godine i uputi ih Skupštini na usvajanje.