Lizing kompanije traže ukidanje PDV-a za lizing nepokretnosti

Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) predložila je danas da se na naknadu za lizing nepokretnosti ne plaća porez na dodatu vrednost (PDV), što je praksa i zemalja u okruženju. „Potrebno je regulisati i porez na prenos apsolutnih prava, kako bi se u poslovima lizinga nepokretnosti izbeglo dvostruko oporezivanje, kao i da budu precizirana plaćanja poreza […]

Nastavi

Korišćenje biomase u pet poljoprivrednih škola u Vojvodini

Pet poljoprivrednih škola u Vojvodini dobiće ukupno 10 miliona dinara za korišćenje biomase u energetske svrhe. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava potpisali su Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković i direktori poljoprivrednih škola. Sredstva su raspoređena za školske projekte na konkursu na temu „Korišćenje sopstvene biomase u energetske svrhe u poljoprivrednim školama“ […]

Nastavi

Za certifikaciju vojvođanskih opština 3 miliona dinara

U petak, 17. decembra 2010. godine u zgradi Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu, potpisan je Ugovor između Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova radi sprovođenja programa „Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem“ u izabranim vojvođanskim opštinama. Sekretarijat je za ovaj Program izdvojio 3.000.000 dinara. […]

Nastavi