Povećanje plata u januaru 2011. godine 2%

Vesti

Vlada Srbije usvojila je na sednici 26. januara Zaključak o osnovnim elementima dogovora između Vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u okviru šeste revizije stend-baj aranžmana.

Osnovni elementi dogovora su sledeći: budžetski deficit u 2011. godini iznosiće 4,1% BDP-a; budžetom za 2011. biće predviđeno usklađivanje penzija i plata u javnom sektoru u januaru 2011. godine za 2%, pri čemu će se dva sledeća usklađivanja odnositi na aprilske i oktobarske plate i penzije, saopšteno je na sajtu Vlade Srbije.

Pomenuti dogovor predviđa i zamrzavanje subvencija na nivou iz 2010. godine, povećanje transfera lokalnim samoupravama od oko 25% u odnosu na nivo utvrđen budžetom za 2010. godinu.

Takođe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji će Vlada uputiti u skupštinsku proceduru, sadržaće dve izmene – jedna podrazumeva da će granica minimalne penzije biti 27% od prosečne zarade, a druga je odlaganje primene postepenog povećanja broja godina staža za odlazak u penziju za žene sa 2011. na 2013. godinu.