Subotica završava pilot projekat prečišćavanje mulja

Vesti

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ u Subotici završava pilot projekat, kojim će biti testirano više sistema prečišćavanja mulja koji ostaje nakon prerade vode na vodozahvatu.

Mulj je, naime, pun arsena, gvožđa i amonijaka i do sada je puštan u kanalizaciju, što je, međutim, zabranjeno najnovijim ekološkim propisima.

Posle izveštaja Gradskog zavoda za zdravlje, u vodovodu će odlučiti koji će sistem prerađivanja mulja na vodozahvatu biti korišćen.

Subotički vodovod dobio je od holandske vlade specijalno postrojenje za proveru kvaliteta kondicioniranja vode na vodozahvatima.