Do kraja godine digitalni katastar nepokretnosti u Srbiji

Vesti

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Republički geodetski zavod će do kraja 2010. godine napraviti jedinstven digitalni katastar nepokretnosti u Srbiji, izjavio je danas (22. februar 2010. godine) direktor tog zavoda Nenad Tesla.

On je na regionalnoj konferenciji o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u zemljišnoj administraciji kazao da su svi podaci katastra nepokretnost dostupni na lokalnom nivou, a cilj je da se svima obezbedi dostupnost centralnom digitalnom registru.

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Sajmon Grej (Simon Gray) kazao je da modernizacija informaciono komunikacionih sistema predstavlja pitanje od ključnoj značaja za pružanje usluga i da će omogućiti transprarentnost, efikasnosti i dostupnost podataka o zemljištu.

On je kazao da dobar informacioni sistem omogućava pružanje sigurnih vlasničniki prava, masovnu procenu nepokretnosti i koordinaciju državnih institucija.

– Za efikasno tržište nepokrestni potreban je sređen katastar, koji podrazumeva sigurno vlasništvo nad nepokretnostima, a to je uslov razvojne ekonomije – ocenio je Grej.

Republički geodetski zavod od 2004. godine realizuje projektat unapređenja katastra nepokretnosti i upisa prava u Srbiji, koji se delom finasira iz kredita Svetske banke.

– Rezultati u poboljšanju sređivanja katastra koje je Srbija postigla do sada su impresivni – ocenio je šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Sajmon Grej.