Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji – Upitnik za mala i srednja preduzeća

Vesti

thinking

Učestvujte u istraživanju koje sprovodi Nacionalna agencija za reginalni razvoj, u okviru  projekta „Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije“

Cilj istraživanja je da se utvrde ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji kako bi se definisale mere za povećanje konkurentnosti ovog sektora.

Upitnik koji je pred vama je namenjen vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u sektoru malih i srednjih preduzeća. Upitnik se razlikuje u zavisnosti da li ga popunjavaju menadžeri, vlasnici ili zaposleni.

Rezultati dobijeni ovim istraživanjem će biti isključivo korišćeni u naučno istraživačke svrhe i za potrebe međunarodnih projekata koji nas očekuju u sledećem periodu.

Upitnik koji je pred Vama ne predstavlja nikakav test znanja niti test sposobnosti. Ovde nema tačnih i netačnih ili vrednih i manje vrednih odgovora. Svi odgovori su dobri ako izražavaju Vaše pravo mišljenje.

Link ka upitniku:  https://www.surveymonkey.com/s/BGNZ28D