Program za lokalne inicijative (LIP)

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) „Canadian International Development Agency (CIDA)“ Program za lokalne inicijative (LIP) Cilj programa/projekta CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane. Oblast podrške CIDA LIP podržava organizacije […]

Nastavi