Finansiranje pripravnika

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika  na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

  • mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:
  • 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom.
  • 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja

zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

  • Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indirektni budžetski korisnici),
  • Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
  • Poslodavci koji su solvetni;
  • Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq