Konkurs višim školama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Konkurs višim školama

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u visokoškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   usluge obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u visokoškolskim ustanovama;

– unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/pr

ograme visokoškolskih ustanova;

– obezbeđivanje administrativnog materijala, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada visokoškolskih ustanova;

– naknade iz budžeta za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje naših visokoškolskih ustanova sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva, implementacije Bolonjske deklaracije i uključivanja u Evropsku zonu visokog obrazovanja, kao i obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja najtalentovanijih studenata, studenata sa posebnim potrebama – studenti sa invaliditetom, studenti iz marginalizovanih grupa i studenti pripadnici nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009. godine.

zp8497586rq