Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope

Konkursi

Coprenicus StipendiumCOPERNICUS

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope

Iznos granta: 180 evra mesečno.

Krug aplikanata: Studenti.

Rezime: Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između Istoka i Zapada, čime se doprinosi izgradnji stabilizaciji i demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.

Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.

Rok za prijavu je 1.septembar za studijski boravak koji počinje 1. aprila i 1.mart, za studijski boravak koji počinje 1.oktobra.

Kontakt
Copernicus e.V.
Postfach 130261 (Mittelweg 11–12)
D- 20102 Hamburg
E-mail: info@copernicus-stipendium.de

Rok za predaju dokumentacije: 1. septembar 2013.

Link