Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja NVO-ima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja NVO-ima

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja nevladinim organizacijama, udruženjima građana i drugim neprofitnim institucijama čija se delatnost vezuje za obrazovanje i vaspitanje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama i nacionalnim savetima,  na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/programe s ciljem osavremenjavanja obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada, formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja na svim nivoima obrazovnog sistema;

– obezbeđivanje materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada svih obrazovno-vaspitnih ustanova;

– dotacije ostalim neprofitnim institucijama za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja;

– dotacije ostalim neprofitnim institucijama za obrazovanje u cilju obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja najtalentovanijim učenicima, učenicima sa posebnim potrebama (učenici sa hendikepom, invaliditetom, učenici iz marginalizovanih grupa), učenicima pripadnicima nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009.  godine.

zp8497586rq