Dotacija NVO

Konkursi

AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Dotacija NVO

Javni poziv za dodelu dotacija nevladinim organizacijama za realizaciju projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji

U skladu sa delokrugom rada i ciljevima Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, u obzir će se uzimati predlozi projekata koji:

 1. doprinose unapređenju energetske efikasnosti u oblasti komunalne energetike, zgradarstva, industrije, obuke i obrazovanja u oblasti energetske efikasnosti;
 2. podstiču šire korišćenje obnovljivih izvora energije;
 3. podstiču primenu mera energetske efikasnosti, doprinoseći, istovremeno, povećanju konkurentnosti srpske privrede, stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta, ravnomernom regionalnom razvoju i održivom razvoju Republike Srbije;
 4. doprinose boljoj informisanosti javnosti
  http://goexback.com/ How to win back your ex

  i širenju svesti o značaju energetske efikasnosti;

 5. podstiču veći uticaj stručne javnosti na unapređenje energetske efikasnosti kroz razmenu iskustava domaćih i stranih stručnjaka i institucija;
 6. promovišu mere energetske efikasnosti i racionalnog korišćenja energije i energenata;
 7. doprinose razvoju i jačanju organizacija i institucija, uključenih u obezbeđivanje podrške za unapređenje energetske efikasnosti.

Podnosioci prijava mogu biti nevladine organizacije neprofitnog karaktera, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje ispunjavaju uslove definisane Uputstvom za podnošenje prijava. Iskustvo u radu na projektima iz oblasti energetske efikasnosti može biti prednost, ali ne i neophodan uslov za prijavu.

Maksimalni iznos dotacije po jednom korisniku je 700.000 dinara, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 20% vrednosti projekta.

Rok za podnošenje prijave: 06.04.2009. godine, do 16 časova.

zp8497586rq