Konkurs NVO-ima

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs NVO-ima Konkurs za projekte udruženja građana U skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini („Službeni glasnik RS“ broj 17 /09 od 13.03.2009. godine ) Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo konkurs za programe i projekte u oblasti […]

Nastavi

Bespovratna sredstva NVO-ima

MINISTARSTVO EKONOMIJE Bespovratna sredstva NVO-ima Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj programa je podsticanje i unapređenje lokalnog i regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, dinamičnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetničkih aktivnosti, privlačenje stranih investicija i povećanje stepena zaposlenosti. Aplikanti: Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava imaju […]

Nastavi