Program za lokalne inicijative (LIP)

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) „Canadian International Development Agency (CIDA)“ Program za lokalne inicijative (LIP) Cilj programa/projekta CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane. Oblast podrške CIDA LIP podržava organizacije […]

Nastavi

Omladinski fond

Forum Sid – Centar za rad sa mladima i ONO (Omladinska nevladina organizacija) Omladinski fond Cilj programa/projekta Omladinski Fond je program koji obezbeđuje finansijska sredstva za projekte koje sprovode mladi. Glavna ideja ovog programa je da se pruži finansijska pomoć programima koje vode mladi, da se obrazuju članovi upravnog odbora u smislu sticanja znanja i […]

Nastavi

Balkanski fond za kulturne inicijative

Evropska fondacija za kulturu „European Cultural Foundation“ Balkanski fond za kulturne inicijative Naziv programa Balkanski fond za kulturne inicijative Cilj programa/projekta Sredstva se dodeljuju nezavisnim kulturnim projektima u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, SCG i Kosovo) i to je suštinski zadatak ECF-a. U proširenoj Evropskoj uniji, u kojoj postoji manjak fondova za […]

Nastavi