Dotacija NVO

AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST Dotacija NVO Javni poziv za dodelu dotacija nevladinim organizacijama za realizaciju projekata namenjenih podsticanju, promovisanju i unapređenju energetske efikasnosti i širem korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji U skladu sa delokrugom rada i ciljevima Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, u obzir će se uzimati predlozi projekata koji: doprinose unapređenju energetske […]

Nastavi