POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2023. godini

Rok za podnošenje zahteva je 03. jun 2023. godine.

Detaljnije