Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“, poziva lokalne samouprave da podnesu prijavu za dobijanje podrške za uspostavljanje budžetskih portala. Projekat se realizuje u okviru šireg programa „Platforma za […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE i STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini I. Uvod i predmet Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova […]

Nastavi

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma Opšti cilj ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je: Jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera. Specifični cilj(evi) ovog poziva za dostavljanje predloga projekta su: 1. Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva kroz aktivnosti zapošljavanja […]

Nastavi