Kredit za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika 1. NAMENA KREDITA Finansiranje razvoja projekata, podsticanje privredne aktivnosti, povećanje i podizanje stepena konkurentnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja u sektoru proizvodnje i usluga, obezbeđenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za povećanje obima i intenziviranje poljoprivredne […]

Nastavi

Kratkoročni kredit za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE Oaveštenje o uslovima odobravanja kratkoročnih kredita za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika 1. NAMENA KREDITA Finansiranje podsticaja izvoza. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva. Za realizaciju navedenih ciljeva planirana […]

Nastavi

Kredit za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje 1.    NAMENA KREDITA Dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije. […]

Nastavi