Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na andrevlju za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na andrevlju za 2022. godinu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2022. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2022. godini Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu sa Finansijskim planom za 2022. godinu izdvaja 21.100.000,00 dinara za programe i […]

Nastavi

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2022. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2022. godinu Sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara se dodeljuju radi unapređivanja ostvarivanja prava na […]

Nastavi