Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu

POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu Svi nazivi izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose. I PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na […]

Nastavi