POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu” I Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: 1) da su državljani Republike Srbije; 2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine; 3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće kratkoročne projekte od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u AP Vojvodini. Cilj finansiranja kratkoročnih projekata jeste unapređivanje kvaliteta […]

Nastavi

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST 1. Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini 2. Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2023. godini 3. Javni konkurs za finansiranje projekata koji se […]

Nastavi