Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANJA Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj […]

Nastavi

Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja 1. OPŠTE INFORMACIJE Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za najmanje 10 jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje inovativnih […]

Nastavi