Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO PROSVETE’

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija za školsku 2016/2017. godinu u okviru Projekta: „SVET U SRBIJI“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve zainteresovane pripadnike zemalja članica i zemalja posmatrača PNZ, starosti od 18 do 35 godina da se prijave za dodelu stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Svet u Srbiji“.

Zainteresovani se mogu prijaviti preko nadležnog Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u svojoj državi.

Stipendija Vlade Republike Srbije obuhvata učenje srpskog jezika i pohađanje osnovnih, master ili doktorskih studija na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Stipendija obuhvata: besplatnu vizu za privremeni boravak, besplatnu nostrifikaciju srednjoškolskih/visokoškolskih isprava, plaćene troškove školarine tečaja srpskog jezika i izabranih studija, plaćen smeštaj i ishrana u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i stipendiju u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno za troškove prevoza, udžbenika i ostale troškove.

USLOVI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE:
1.    Kandidat mora da bude mlađi od:
•    21 godine za osnovne studije
•    25 godina za diplomske-master studije
•    35 godina za doktorske studije

2.    Kandidat mora da poseduje lekarsko uverenje ne starije od šest meseci kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od neke zarazne bolesti (uključujući i HIV test).

3.    Kandidat mora da zna engleski i/ili francuski jezik.

4.    Kandidat mora da bude predložen od strane nadležnog organa države učesnice Projekta čiji je državljanin.

5.    Kandidat predložen za osnovne studije može da se upiše na prvu godinu studija ukoliko poseduje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stepen obrazovanja ekvivalentan diplomi srednje škole u Republici Srbiji.

6.    Kandidat predložen za diplomske – master akademske studije, može da se upiše na studije ukoliko ima odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na osnovnim studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na osnovnim studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (180 ili 240 ESPB bodova).

7.    Kandidat predložen za doktorske akademske studije može da upiše studije ukoliko ima stečenu odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na master studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na diplomskim – master studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (300 ESPB bodova).

8.    Po završetku studija kandidat treba da se vrati i da živi u državi koja ga je  predložila za stipendiju u okviru Projekta.

*Napomena: Prosek se utvrđuje prema sistemu ocenjivanja u državi u kojoj je kandidat stekao srednje, odnosno visoko obrazovanje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVNI FORMULAR:
1.    Biografija (CV) sa kontakt adresom, telefonom i e-mail adresom.

2.    Kandidati za osnovne studije: original ili overena kopija srednjoškolskih svedočanstava ili diplome o završenoj srednjoj školi.

Kandidati za master studije: original ili overena kopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplomi.

Kandidati za doktorske studije: original ili overena kopija diplome sa osnovnih studija sa dodatkom diplomi, original ili overenu kopiju diplome o završenim master studijama sa dodatkom diplomi.

3.    Kopija pasoša.

4.    Fotografija.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, popunjeni formular overen od nadležnog organa države koja predlaže zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju nadležnim Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u državama u kojima žive.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara i propratne dokumentacije je 31. maj 2016. godine.

Detaljnije

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2016. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;

3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;

6. sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja;

7. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;

8. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;

9. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;

10. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 29.03.2016. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljnije

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini

Greek study trip on steps resizeMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini za akademsku 2015/2016. godinu

Na Univerzitetu u Atini realizuje se program postdiplomskih, master jednogodišnjih studija u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakuletu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini, na engleskom jeziku.

Studije su namenjene onima koji su završili osnovne studije u oblasti društvenih nauka i nudi multidisciplinarni pristup specifičnostima Jugoistočne Evrope, kako u regionalnom kontekstu, tako i pojedinačnim državama.

Ukupno trajanje predmetnog master programa je 12 kalendarskih meseci i podeljeno je u dva semestra (zimski i letnji).
Predviđeno je da za ovaj program bude primljeno najviše 25 studenata za škoslku 2015/16. godinu.

Prijave se mogu podneti do 15. juna 2015. godine.

Troškovi školarine iznose 2100 evra i postoji mogućnost plaćanja u tri rate.

Studenti iz zemalja JIE (Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Rumunije, Srbije i BJRM) koji nisu korisnici neke druge stipendije, imaju pravo da apliciraju za oslobađanje od plaćanja troškova.

Za sve dodatne informacije zainteresovani državljani Republike Srbije mogu kontaktirati Sekretarijat Postdiplomskog programa u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakultetu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini – tel: +30-210-368-8965/6, vebsajt: www.see.pspa.uoa.gr, e- adresa: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr

Detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

stipendijaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o objavi konkursa za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu, na osnovu člana 3. Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Sve potrebne informacije i prijavni formulari dostupni su na internet stranici CMEPIUSP – Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx.

Rok za dostavu prijava zainteresovanih kandidata sa potrebnom dokumentacijom ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine, s obzirom da je slovenačka strana zatražila nominaciju Ministarstva.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

science-teachingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2015. godini

Link

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2015. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:
1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2.    sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3.    sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
4.    sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5.    sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
6.    sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
7.    sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
8.    sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
9.    sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
10.    sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u;
11.    pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
12.    edukacije i obuke za efikasno korišćenje pretplaćenih izvora;
13.    uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
14.    izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
15.    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
16.    sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
17.    sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;

Konkursni rokovi su različiti.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Link

Asistent za rad sa romskom decom

MINISTARSTVO PROSVETE
Asistent za rad sa romskom decom

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola s teritorije Republike Srbije, kojima je neophodna pomoć asistenta u nastavi u radu s učenicima romske nacionalnosti, radi poboljšanja njihovog opšteg obrazovnog nivoa

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Pored davanja podrške za nastavak započetih aktivnosti, istovremeno se podržava i stvaranje uslova koji obezbeđuju jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije i sličnog, marginalizovana, disk

riminisana ili segregisana.

Cilj konkursa je da se identifikuju i podrže škole koje razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja, kroz

• povećanje obuhvata učenika romske nacionalnosti

• obezbeđivanje kvalitetnog uključenja učenika romske nacionalnosti u obrazovni proces

• unošenje novina u relevantna dokumenta škole (na primer, Razvojni plan škole, Godišnji program rada ili sl.)

• stvaranje prijateljske, obrazovne sredine za svu decu

• razvijanje tolerancije među romskom i neromskom populacijom

• motivisanje učenika romske nacionalnosti za nastavak školovanja

• razvijanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom

• ugradnju novih kriterijuma i indikatora analizom primera pozitivne prakse

Osnovne škole koje konkurišu trebalo bi da pored opštih podataka dostave i popunjen prijavni formular, koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu prijava je 05. 06. 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za obuku

MINISTARSTVO PROSVETE
Konkurs za obuku

Konkurs za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'', koje se odnosi na podršku u obrazovanju učenika romske nacionalnosti u osnovnoj školi

Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, na ovaj način daju podršku nastavku aktivnosti u okviru projekta ''Romski asistent u nastavi'', međunarodnom projektu Dekada inkluzije Roma, Strategiji za unapređivanje položaja Roma i Jedinstvenom akcionom planu za unapređivanje obrazovanja Roma.

Kandidati koji konkurišu trebalo bi da ispunjavaju sledeće uslove:

• da imaju najmanje srednju stručnu spremu, bilo kog profila (a poželjno bi bilo da imaju višu ili visoku spremu, učiteljskog ili vaspitačkog smera)

• da poznaju romski jezik (bilo koji dijalekat)

• da imaju iskustva u radu s romskom decom

• da nisu stariji od 50 godina

Prilikom odabira kandidata prednost će imati oni koji pripadaju sledećim školskim upravama:

• Zaječar- okruzi: Zaječarski i Borski

• Čača

k- okrug: Moravički

• Beograd- područje Grada Beograda

• Užice- okrug: Zlatiborski

• Požarevac- okruzi: Braničevski i Podunavski

• Kruševac- okrug: Rasinski

• Novi Pazar

• Jagodina- okrug: Pomoravski

Od kandidata za obuku za radno mesto ''Asistent u nastavi'' se očekuje da ima smisla da podstiče

• različite vidove saradnje učenika, nastavnika i lokalne zajednice

• upis romske dece u predškolske i školske institucije

• savlađivanje nastavnog gradiva kod romskih učenika

• toleranciju među romskom i neromskom populacijom

• nastavak školovanja učenika romske nacionalnosti

Pored opštih podataka o pojedincu koji konkuriše, prijava treba da sadrži:

• opis ranijih angažmana i aktivnosti vezanih za obrazovanje Roma u kojima je kandidat učestvovao (pogledati prijavni formular u prilogu)

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

• prijavni formular

• fotokopiju diplome o stručnoj spremi

• fotokopiju sertifikata o završenom kursu/obuci kandidata, a koji se odnosio na rad s romskom decom ili unapređenje romske zajednice

Rok za dostavu prijava kandidata

26. 06. 2009. godine

zp8497586rq