Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA’

Javni poziv lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promociju regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:
1.1.     Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena kao podrška jedinicama lokalne samouprave za:

a) Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj;

b) Sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;

c) Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1)    Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
2)    Projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranju malih i srednjih preduzeća, povećanju zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanju poslovne i investicione klime;
3)    Brendiranje regiona;
4)    Regeneracija brownfield lokacija;
5)    Razvoj geografskog informacionog sistema;
6)    Priprema strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave;
7)    Uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora;
8)    Poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za mala i srednja preduzeća.

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

1.3.     Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12- u daljem tekstu: Uredba) i Javnim pozivom;
2)    da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi.

Specifični uslovi:
5)    za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
6)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.

2.    Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a)    Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, bez poreza na dodatu vrednost, gde će maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći zavisiti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:
1)    do 300.000,00 dinara za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost;
2)    do 250.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
3)    do 200.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
4)    do 180.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
5)  do 160.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

b) Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema sledećoj:
•    Devastirane jedinice lokalne samouprave – do 50% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz IV grupe – do 45% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz III grupe – do 40% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz II grupe – do 30% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz I grupe – do  25% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

c) Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 dinara Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:
1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost,
2) do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
3) do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
4) do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
5) do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 dinara biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 dinara i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

3.    Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora
Ispunjenost uslova po Uredbi i Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova .

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluke o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Svaki zahtev se ocenjuje i potrebno je da ukupno ima najmanje 51 poen kako ne bi bio odbijen.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca  koji su ispunili formalne uslove iz Uredbe i  Javnog poziva.

4.    Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12), sledeće akreditovane regionalne razvojne agencije će pružati usluge jedinicama lokalne samouprave u pripremi dokumentacije:
1.    Regionalna razvojna agencija za razvoj Istočne Srbije „Rarisˮ- Zaječar; Trg oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376 i 019/426-377; email: office@raris.org; www.raris.org;
2.    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banatˮ- Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567 i 023/561-064; email: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
3.    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; email: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
4.    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; email: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
5.    Oblasna razvojna asocijacija „Jugˮ- Niš, Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447 i 018/522-659; email: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
6.    Regionalna razvojna agencija „Zlatiborˮ- Užice, Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065 i 031/510-098; email: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
7.    Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel: 021/557-781; email: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
8.    Regionalna razvojna agencija Srem-Ruma, Glavna 172, Ruma; Tel: 022/470-910; email: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

U pripremi dokumentacije usluge će pružati i regionalne razvojne agencije koje će biti akreditovane i  nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

5.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv -sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATIˮ, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs

Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše sredstva opredeljena za ovu Meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229, 011/285-5135 i 011/285-5323 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: milica.adamovic@merr.gov.rs, jovanka.jovanovic@merr.gov.rs i zeljko.sokanovic@merr.gov.rs.

6.    Obaveštenje o izboru
Ministarstvo će pismeno obavestiti podnosioce zahteva o ishodu izbora i pozvati ih na potpisivanje ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele

Meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 30.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP;  povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

Korisnici bespovratnih sredstava – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća – gazele.

Gazela je, prema Meri 3,  malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:
1. je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;
2. je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
3. ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012. godine);
4. je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godinu;
5. nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.

Namena bespovratnih sredstava – Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
 I grupa aktivnosti
1. Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite – izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
2. Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda (dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski propisi);
3. Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija, merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
4. Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:
– planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja  novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);
– pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;
– uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;
5. Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;
6. Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).

II grupa aktivnosti
1. Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima – investment readiness;
2. Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;
3. Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;
4. Specijalizovane obuke za menadžment – edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;
5. Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: podršku pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove; kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija; ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 3.2.2. Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Uslovi za učešće u Meri – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2) da su, u skladu sa ovim pozivom, klasifikovana kao mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;
3) da su registrovani u Agenciji za privredne registre;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
5) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
9) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
10) da nisu u teškoćama, a prema definiciji datoj u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Finansijski okvir  – Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.500.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 800.000,00 za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni godini na internet sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012., Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti refundirani.

Rok za podnošenje prijava je 29.03.2012.godine.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru “Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti”

Meru podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti ( u daljem tekstu Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 50.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu privrednih subjekata) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

 • razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;
 • značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
 • izrada novih kolekcija u modnoj industriji – aktivnost obuhvata pripremne radnje u razvoju nove modne kolekcije;
 • izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojeće koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
 • izrada nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu novog pakovanja proizvoda/usluge;
 • marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;
 • poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;
 • otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju – aktivnost se odnosi na otkup prava intelektualne svojine, bilo da je nosilac prava intelektualne svojine pravno ili fizičko lice.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

 1. pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
 2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
 3. zadruge.

Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove;  kupovinu opreme; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove organizacije obuka, treninga i drugih vidova edukacije i ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 2.3.1 Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Uslovi za učešće u Meri – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre;
6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji datoj u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini;
7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da su osnovani najkasnije u 2008. godini;
9) da su u periodu od 01. januara 2012. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
10) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Finansijski okvir  – Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na refundiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti koji su objavljeni na internet sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije, u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti sufinansirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava –  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, predaju se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji, u dva primerka na sledeće adrese:

 • Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
 • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 • Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
 • Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
 • Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Bačka; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel/faks: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br.172, Ruma; Tel: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/20 60 832 i 011/20 60 829.
U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.

Prijem zahteva i stručnu podršku u njihovoj pripremi vršiće i regionalne razvojne agencije koje se akredituju  nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 29. mart 2012. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške  malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Obaveštenje o izboru – Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Konkursna dokumentacija

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu («Službeni glasnik RS» br.101/2011) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ( «Službeni glasnik RS» broj 8/2012). Za ove namene u budžetu za 2012. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2.    Osnovni ciljevi

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:
–    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
–    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete ugostiteljske ponude;
–    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih
objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
–    unapređenje marketinga domaće turističke ponude;
–    dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09).

4. Kriterijumi za ocenu projekata

Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za  uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivani doprinos unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekta;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za privredno društvo i preduzetnika;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP ;
3.    Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5.    Potvrdu banke o prometu na tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, za privredno društvo i preduzetnika;
6.    Investicioni program urađen po metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7.    Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa;
8.    Dokaz o vlasništvu na zemljištu/objektu u koji se ulaže, odnosno dokaz o pravu zakupa. Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 6 godina i 6 meseci;
9.    Idejni projekat;
10.    Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica ili privrednog društva registrovanog za tu vrstu delatnosti, sa navedenom adresom objekta i vrstom radova koji će se izvoditi na konkretnom objektu;
11.    Ugovore ili ponude za izvođenje radova sa priloženom specifikacijom radova, kao i profakture isporučilaca opreme;
12.    Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika; bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
13.    Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja       kredita: – ukoliko se nudi hipoteka na nepokretnosti, dokaze o vlasništvu na istim (original kopije plana iz katastra, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od 30 dana ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta); – pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju;
14.    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, ne stariju od 6 meseci, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
15.    Potvrdu MUP-a, odnosno nadležnog suda da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
16.    Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, ne stariju od 30 dana.

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije. Izuzetno, Komisija može razmatrati sve zahteve koji kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja kredita nude bezuslovnu bankarsku garanciju.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara a za mala i srednja privredna društva  je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa
kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka
koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1.    sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2.     sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3.    garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti   za obezbeđenje kredita,  Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u  predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom smatraće se ništavim.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar  kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2012. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2012. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja turizma i sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma, ako se tim projektima obezbeđuje:
•    promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko – ugostiteljske ponude;
•    razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
•    edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
•    izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
•    izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
•    uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
•    uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
•    izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
•    rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
•    realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu  čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za  korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)  stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta,  vreme realizacije projekta.

Zahtev za korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih projekata sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i  listu rizika.

Učešće subvencija i dotacija u finansiranju promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije, samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 01.12.2012. godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje subvencija i dotacija, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link

Dodela sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini – profesionalna rehabilitacija

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini – profesionalna rehabilitacija

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu predstavljaju osnov za dodelu horizontalne državne pomoći iz čl. 28. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, broj 13/10) i koriste se za:
I.    obezbeđivanje građevinsko-tehničkih standarda i/ili
II.    obezbeđivanje standarda u pogledu opreme.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 420.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 12.000.000,00 dinara po preduzeću.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se u roku od šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.merr.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    dokaz o visini i nameni sredstava potrebnih za obezbeđivanje građevinsko tehničkih standarda, odnosno standarda u pogledu opreme;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti programa;
3.    za namenu I. po potrebi dostaviti kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju sa građevinskom dozvolom i dokazom o vlasništvu nepokretnosti ukoliko se investira u proširenje, odnosno rekonstrukciju postojećih objekata;
4.    mišljenje nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje o potrebi za obukama na tržištu rada;
5.    plan sprovođenja programa obuke (dosadašnja iskustva u sprovođenju programa obuka, profil kandidata, vrste obuka, planirani broj lica koja mogu biti uključena u obuku i dr.);
6.    pisana izjava podnosioca prijave o svim drugim državnim pomoćima koje je koristio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste namene ili izjava podnosioca prijave da nije koristio državnu pomoć.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:
•    očekivani efekti
•    opravdanost korišćenja sredstava.

4.    Odlučivanje i rokovi za dodelu sredstava

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovog poziva.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji Komisija sačinjava, najmanje jednom mesečno.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

5.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstva preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavljaju se isključivo putem pošte na sledeću adresu:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Sektor za zapošljavanje
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd

Preuzimanje dokumenta

Link

Dodela sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – obrtna sredstva

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 

 

 

Javni poziv za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu predstavljaju osnov za dodelu de minimis državne pomoći i koriste se za:

I.    pokrivanje operativnih troškova poslovanja nastalih do 31. decembra 2010. godine i/ili

II.    podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repro materijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju, u skladu sa godišnjim programom rada preduzeća.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava po preduzeću za pojedinačnu namenu utvrđenu ovim javnim pozivom jeste 10.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se u roku od šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.merr.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    dokaz o visini i nameni potrebnih sredstava;
2.    pisana izjava podnosioca prijave o svim drugim de minimis državnim        pomoćima koje je koristio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste namene ili izjava podnosioca prijave da nije koristio državnu pomoć.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:
•    ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću i
•    očekivani efekti.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, najkasnije do 30. juna 2011. godine.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji Komisija sačinjava u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog poziva.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstva preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavljaju se isključivo putem pošte na sledeću adresu:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Sektor za zapošljavanje
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd

Preuzimanje dokumenta

Link

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini (u daljem tekstu: mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).
Javnim oglasom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere utvrđuju se ciljevi, uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava, način korišćenja sredstava, način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora, način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava, kao i obaveštenje o izboru.

Ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mere su:
1)    podrška razvoju poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti i
2)    razvoj usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1)    jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika i
2)    akreditovane regionalne razvojne agencije, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10), koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena za:
Podršku jedinicama lokalne samouprave za pripremu i realizaciju ekonomskih projekata, uključujući direktne investicije sa efektima obnavljanja i unapređenja proizvodnje i zapošljavanja i to:
a)    Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj (u daljem tekstu: izvori finansiranja);
b)    sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
c)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za:
d)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Projekti od značaja za regionalni razvoj, kao i njihovi opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja bliže su definisani u Uputstvu za podnosioce zahteva.

1.3.     Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu ili Pokrajinskom sekretarijatu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva;
2)    da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije za akreditovane regionalne razvojne agencije;
5)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za akreditovane regionalne razvojne agencije;
6)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

Specifični uslovi:
7)    za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
8)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.
Ministarstvo će izabranim podnosiocima zahteva isplatiti odobrena sredstava najkasnije do  15. decembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a)    Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, a u maksimalnom iznosu do 300.000,00 RSD bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, što je bliže definisano u Uputstvu za podnosioce zahteva.

b)    Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 RSD, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

c)    Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

– do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave,
– do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe,
– do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe,
– do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe i
– do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost, tako da maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 RSD biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 RSD i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

d)    Sufinansiranje troškova učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte akreditovanih regionalnih razvojnih agencija vrednosti do 200.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati do 30% opravdanih troškova od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Preostali iznos sredstava podnosioci zahteva su obavezna da finansiraju iz drugih izvora.

3.    Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po javnom oglasu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova koji su detaljnije razrađeni u Uputstvu za podnosioce zahteva.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca  koji su ispunili formalne uslove iz Javnog oglasa.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili Pokrajinskog sekretarijata ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd ili Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas – sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas, Uputstvo za podnosioce zahteva i prijavni formular su dostupni i na Internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Pokrajinskog sekretarijata na adresi: www.region.vojvodina.gov.rs.

Javni oglas je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229 begin_of_the_skype_highlighting              011/285-5229      end_of_the_skype_highlighting, 011/285-5231, 011/285-5132 i 011/285-5212  ili slanjem pošte na elektronsku adresu: marija.stosic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , marija.stoskovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , milja.joveski@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i jovanka.jovanovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili u Pokrajinskom sekretarijatu na sledeći broj telefona: 021/4874-686 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: vesna.piperski@vojvodina.gov.rs

5.    Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti izabrane podnosioce zahteva u roku od osam dana od dana donošenja odluke od strane Komisije i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od prijema pismenog obaveštenja.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite ovde

Link

Bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj na prostoru Bačke sprovodi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mera podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele.

Prijave se podnose u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Modene 5, 21000 Novi Sad.

Preuzmite javni poziv

Link

Podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA JAČANjE INOVATIVNOSTI

Meru podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti.

Specifični ciljevi Mere su:
1) podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija u MSPP;
2) povezivanje MSPP sa naučnoistraživačkim organizacijama, fakultetima, naučno-tehnološkim parkovima i konsultantskim kućama, kao i transfer znanja i tehnologije;
3) povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) povećanje broja MSPP koja investiraju u inovativne aktivnosti.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2)  preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Privredni subjekti iz tačke 1.1 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće inovativne aktivnosti:
•    razvoj novog proizvoda ili usluge;
•    značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
•    uvođenje novog procesa proizvodnje;
•    otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju, registrovan pre datuma objavljivanja  Javnog poziva;
•    novi dizajn proizvoda;
•    marketing plan novog proizvoda/usluge.

1.3. Opravdani troškovi
Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, laboratorije, konsultantske kuće i druge firme i organizacije pružiti u realizaciji navedenih aktivnosti, odnosno troškove kupovine prava intelektualne svojine kada je reč o patentima.

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 1.2. priznaće se troškovi:
•    izrade studije izvodljivosti;
•    troškovi istraživanja, tehničkog znanja, materijala i korišćenja instrumenata i opreme pri izradi prototipa proizvoda;
•    testiranja/ispitivanja;
•    izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod/uslugu/proces;
•    otkupa patenta;
•    izrade dizajna proizvoda/usluge;
•    izrade marketing plana.

Za izradu prototipa proizvoda i testiranje/ispitivanje priznaće se troškovi materijala institucije koja aktivnost realizuje, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti.

Navedeni troškovi moraju biti izraženi u sledećem obliku:
– troškovi ugovornih usluga-cena ekspert sata i broj potrebnih sati;
– troškovi materijala-cena materijala  i količina potrebnog materijala i
– troškovi korišćenja opreme-cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

Korisnik je dužan da pomoć koristi za pribavljanje usluga po tržišnim cenama ili ukoliko je pružalac usluga neprofitni privredni subjekat, po ceni koja predstavlja pune troškove usluga uz razumnu maržu.

1.4. Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu ;
5)    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
6)    da nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
7)    da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8)    da su osnovani najkasnije u 2008. godini, odnosno imaju finansijske izveštaje za dve poslednje poslovne godine;
9)    da su u periodu od 01. januara 2011. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
10)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru zahteva čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma: kvalitet predložene inovativne aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti, ulaganja u inovativne aktivnosti u prethodnom periodu, prethodna saradnja sa NIO, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama, kretanje prihoda od prodaje u prethodne dve godine, promene broja zaposlenih u prethodne dve godine, predložena visina sufinansiranja troškova inovativne aktivnosti iz sopstvenih izvora, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave  na kojoj je privredni subjekat registrovan i korišćenje sredstava po Programu podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:

•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.mspne-serbia.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.
Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445-364 i 011/2060-832.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link