CIP Javni poziv

CIP EKO-INOVACIJE – PROJEKTI PRVE PRIMENE I PONOVNOG UVOĐENJA NA TRŽIŠTE CIP Javni poziv Identifikator poziva: ENTR/CIP/09/D/N01S00 Eko-inovacije se odnose na promenu obrazaca proizvodnje i potrošnje i na razvoj tehnologija, proizvoda i usluga koje dovode do smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj eko-inovacija je povezivanje istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija. Najvažnije informacije o […]

Nastavi