Zapis sa oznakom ‘BIZNIS MLADIH SRBIJE’

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Biznis mladih srbije biznis planBIZNIS MLADIH SRBIJE

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Konkurs je namenjen mladima uzrasta od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Otvoren je do 24. novembra 2013. godine.

Biznis plan je opis budućnosti vašeg biznisa, dokument koji vam govori šta planirate da uradite i kako ćete to uraditi. Biznis plan je ključni strateški dokument za otpočinjanje posla i biće vam neophodan ukoliko vam je potrebno finansiranje – banke i investitori odobravaju sredstva na osnovu ovog dokumenta. Na našem petodnevnom treningu naučićete kako da napišete biznis plan, a nakon toga ćete dobiti i besplatnog konsultanta koji će vam pomoći da svoj biznis plan unapredite da biste imali više šansi prilikom konkurisanja za kredit.

Imajte u vidu da naš program omogućava pristup „Superstep“ kreditima Erste Banke, koji se izdaju pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 5.000 evra. Ukoliko imate biznis ideju koja zahteva veća finansijska ulaganja, naš program neće biti u mogućnosti da vam finansijski pomogne.

Ali ako vaša ideja bude dobro ocenjena, svakako ćete biti pozvani na trening.

Ove godine ćemo održati samo 2 treninga, za ukupno 40 kandidata. Selekcija će biti stroga, a u prijavnom formularu, koji možete da preuzmete na kraju ovog teksta, treba da nam pokažete da je vaša ideja dobra i izvodljiva i da zaista želite da se bavite biznisom koji ste osmislili.

Sve prijave će biti bodovane, na osnovu čega ćemo sastaviti rang-listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, pozvaćemo narednog kandidata sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga.

Organizovaćemo 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana, i to:
•    I trening u Nišu, od 11. do 15. decembra (uključujući i 15. decembar)
•    II trening u Novom Sadu, od 16. do 20. decembra (uključujući i 20. decembar)

Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da ćete taj trošak morati da snosite sami.  Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako biste imali vremena da doputujete (u slučaju da treba da putujete) do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova.

Konkurs je otvoren do 24. novembra 2013. godine. Naknadne prijave nećemo moći da prihvatimo. Rezultate selekcije objavićemo 3. decembra na BMS sajtu.

Popunjenu prijavu treba da pošaljete najkasnije do 24. novembra (uključujući i 24. novembar) na mail office@biznismladihsrbije.org.

Preuzmite formular za prijavljivanje:
Konkurs za trening_Formular za prijavljivanje

Link

Konkurs za uključivanje mladih u program radnih praksi

„BIZNIS MLADIH SRBIJE“

Konkurs za uključivanje mladih u program radnih praksi

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ danas je raspisan treći Javni poziv za mlade i poslodavce da se uključe u program radnih praksi. Poziv je namenjen nezaposlenim mladima uzrasta do 30 godina i kompanijama na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža.

Potencijalni praktikanti će, nakon preliminarne selekcije, pohađati obuku za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini). Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane).

Konkurs za poslodavce otvoren je do 31. januara, dok je konkurs za mlade otvoren do 10. februara.

Preuzmite odgovarajuća konkursna dokumenta:

Javni poziv za mlade_Radne prakse

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Formular za prijavljivanje mladih

Formular za prijavljivanje poslodavaca

Link

Javni poziv mladima za uključivanje u radne prakse Subotica, Sombor i Kanjiža

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv mladima za uključivanje u radne prakse Subotica, Sombor i Kanjiža

Program „Biznis mladih Srbije“ poziva mlade ljude do 30 godina, koji su stekli srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, da se prijave za učešće u dvomesečnom programu radne prakse na konkretne praktikantske pozicije predstavljenje u tabeli na poslednjim stranama ovog javnog poziva. Cilj programa je da se mladima omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Potencijalni praktikanti će, nakon preliminarne selekcije, pohađati obuku za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini).

Nakon obuke, potencijalni praktikanti će proći dodatan proces selekcije na intervjuima kod poslodavaca koji su otvorili praktikantske pozicije. Odabrani praktikanti će, na početku radne prakse, dobiti stručnog mentora koji će definisati profesionalne veštine koje mlada osoba treba da stekne, a koje su deo razvojnih ciljeva obavljanja prakse. Tokom trajanja prakse i poslodavac i praktikant biće u kontaktu sa regionalnim koordinatorom programa „Biznis mladih Srbije“. Na taj način će se pratiti realizacija ciljeva prakse i pružiti podrška u prevazilaženju eventualnih problema. Praktikanti će tokom i nakon obavljene prakse dati svoju procenu programa prakse. Od poslodavaca se očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i da im izdaju potvrdu o obavljenoj radnoj praksi.

Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane)

Vremenski okvir

Poziv je otvoren do 15.00 časova, 15. oktobra 2012. godine.

Preliminarna selekcija potencijalnih praktikanata biće obavljena do 18. oktobra 2012. godine.

Preliminarno selektovani potencijalni praktikanti biće upućeni na obaveznu jednodnevnu obuku u svojim mestima od 19. do 23. oktobra 2012. godine.

Nakon uspešno završene obuke potencijalni praktikanti će biti upoznati sa poslodavcima koji nude mogućnost za radne prakse. Intervjuisanje i odluku o kandidatima koje će primiti na praksu poslodavci će obaviti u periodu od 22. do 29. oktobra 2012. godine.

Prijem mladih na radnu praksu može početi najkasnije 1. novembra 2012. godine, a radne prakse se završavaju 31. decembra 2012. godine.

Uslovi za konkurisanje
Pravo učešća imaju mlade osobe:
– do i uključujući 30 godina starosti,
– koje su nezaposlene, na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje,
– sa prebivalištem u gradovima/opštinama Subotica, Sombor i Kanjiža.

Obaveze potencijalnih praktikanata
Potencijalni praktikant je u obavezi da:
– pohađa jednodnevnu obuku za prilagođavanje na radno okruženje;
– potpiše Ugovor o delu, kojim se definišu prava i obaveze praktikanta;
– na mesečnom nivou dostavi izveštaj o radnoj praksi regionalnom koordinatoru programa Biznis mladih Srbije.

Potrebna dokumenta za učestvovanje u programu
Formular za prijavu za učešće u programu.
Ukoliko bude odabran za konkretnu praktikantsku poziciju biće potrebna potvrda o radnom statusu koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Selekcija
Preliminarnu selekciju potencijalnih praktikanata obaviće komisija sastavljena od predstavnika programa „Biznis mladih Srbije“ i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Način podnošenja prijave
Popunjeni prijavni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za prijem mladih na radne prakse“, na infosu@biznismladihsrbije.org
Kontakt osoba za dodatne informacije za za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528 infosu@biznismladihsrbije.org
O programu „Biznis mladih Srbije“

Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško međuopštinsko partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama „Eneca“ Niš, „Sunce“ Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajt www.biznismladihsrbije.org

Konkurs za biznis ideje

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Konkurs za biznis ideje

„Biznis mladih Srbije“ je sveobuhvatni program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koji ima za cilj da putem razvoja preduzetništva i radnih praksi pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak i započnu sopstveni posao. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz finansijsku podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program Biznis mladih Srbije raspisuje konkurs za biznis ideje namenjen mladima uzrasta do 35 godina.

Prijavom na konkurs, mladi dobijaju mogućnost da se uključe u program koji podrazumeva:
– Trodnevni trening „Na početku je važna ideja“, za razvoj biznis ideja
– Dvodnevni trening „Put do uspešnog preduzetnika“ Nacionalne službe za zapošljavanje
– Besplatnu podršku u razvoju biznis planova i podršku prilikom osnivanja preduzeća
– Pristup povoljnoj kreditnoj liniji za mlade koji započinju sopstveni posao „Superstep“ Erste Banke
– Biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana
– Specijalizovane treninge iz različitih oblasti poslovanja

Konkurs je otvoren do 03. novembra 2012. godine.

Ko može da se prijavi?
Mladi do 35 godina sa prebivalištem na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža.
Prednost prilikom selekcije imaće mladi sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i mladi uzrasta do 30 godina.

Kako se prijaviti
Popunjeni Prijavni formular pošaljite elektronskim putem, sa naznakom „Prijava biznis ideje“, na e-mail adresu office@biznismladihsrbije.org ili poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd

Proces selekcije
Selekciju pristiglih biznis ideja obaviće komisija sastavljena od predstavnika SMart kolektiva, Nacionalne službe za zapošljavanje, Erste Banke, Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Komisija će primarno ocenjivati biznis ideje i motivaciju kandidata da se uključe u program i pokrenu sopstveni biznis. Pored toga, komisija će ocenjivati i veštine i iskustvo kandidata. Selekcija će biti obavljena do 2. novembra 2012. godine, a odabrani kandidati biće obavešteni elektronskim putem.

Za odabrane kandidate biće organizovan trodnevni trening „Na početku je važna ideja“ koji će im omogućiti da preispitaju i usavrše svoje biznis ideje. Kandidati koji uspešno proĎu ovaj trening imaće priliku da nauče kako se osniva i vodi preduzeće na dvodnevnoj obuci Nacionalne službe za zapošljavanje „Put do uspešnog preduzetnika“.

Kandidati koji prođu obe obuke imaće na raspolaganju besplatnu podršku konsultanata programa „Biznis mladih Srbije“ koji će im pomoći da usavrše svoje biznis planove i pripreme se za selekcione panele koji će davati preporuku Erste Banci za kreditiranje najboljih biznis planova.

Selekcioni paneli će biti organizovani tokom februara 2013. godine.

Osnivanje biznisa i finansiranje najboljih biznis planova kroz kreditnu liniju „Superstep“ planirano je za mart 2013. godine.

Detaljnije o programu Biznis mladih Srbije, kao i detalje konkursa i Prijavni formular možete da pronađete na Internet stranici www.biznismladihsrbije.org

Kontakt osobe za dodatne informacije:
– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu, Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

Link

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Program „Biznis mladih Srbije“ poziva poslodavce da se prijave za pružanje radnih praksi mladim ljudima  do 30 godina, koji su stekli srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme. Mladi će pre upućivanja na obavljanje prakse po potrebi pohađati obuke za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini).

Poslodavci će odabrati praktikante na osnovu potrebe za kadrom određenog profila u okviru svoje kompanije. Obaveza svakog poslodavca je da na početku radne prakse dodeli praktikantu stručnog mentora koji će definisati profesionalne veštine koje mlada osoba treba da stekne, a koje su deo razvojnih ciljeva obavljanja prakse. Tokom trajanja prakse i poslodavac i praktikant biće u kontaktu sa regionalnim koordinatorom programa „Biznis mladih Srbije“. Na taj način će se pratiti realizacija ciljeva prakse i pružiti podrška u prevazilaženju eventualnih problema. Praktikanti će tokom i nakon obavljene prakse dati svoju procenu programa prakse. Od poslodavaca se očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i da im izdaju potvrdu o obavljenoj radnoj praksi.

Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu.

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ poslodavci mogu da prime do 10 praktikanta u okviru jednog ciklusa, u zavisnosti od broja zaposlenih u preduzeću (do 250 zaposlenih – do 5 praktikanta, više od 250 zaposlenih – do 10 praktikanta). Ukoliko poslodavci iskažu potrebu za većim brojem praktikanata, Komisija će doneti odluku o zahtevu i obavestiti preduzeće o odluci.

Vremenski okvir

Poziv je otvoren do 20. juna 2012. godine.

Selekcija preduzeća biće obavljena do 25. juna. Izabrana preduzeća imaće mogućnost da obave selekciju praktikanata koji kod njih budu upućeni na intervjue od 9. do 18. jula. Odluku o kandidatima koje će primiti na praksu preduzeća treba da donesu 19 jula. Prijem mladih na radnu praksu može početi najkasnije 1. avgusta, a radne prakse se završavaju 30. septembra.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća imaju poslodavci:
–    preduzetnici i privatna preduzeća sa sedištem ili poslovnim jedinicama na teritoriji Niša, Merošine, Doljevca, Gadžinog Hana, Leskovca, Novog Sada, Beočina, Sremskih Karlovaca, Temerina, Gornjeg Milanovca, Čačka, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške, Subotice, Sombora i Kanjiže;
–    koji imaju kadrovske i druge kapacitete za adekvatnog mentorstva praktikantu tokom trajanja prakse.

Obaveze poslodavca

Poslodavac je u obavezi da:
–    svakom praktikantu dodeli mentora;
–    svakom praktikantu omogući sticanje radnog iskustva prema opisu posla iz Formulara za prijavljivanje;
–    obezbedi regionalnom koordinatoru programa kontakt sa mentorom;
–    obavesti regionalnog koordinatora o eventualnim problemima u radu sa praktikantom;
– potpiše Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Smart kolektivom, kao
nosiocem programa Biznis mladih Srbije, kojim se evidentira spremnost na saradnju po pitanju obezbeđivanja kvalitetnog programa radnih praksi radi sticanja radnog iskustva i podizanja kapaciteta mladih.
–    na kraju prakse popuni evaluaciju i izveštaj o radu praktikanta i izda uverenje o obavljenoj radnoj praksi.

Potrebna dokumenta za učestvovanje u programu

Formular za prijavu za učešće u programu

Selekcija
Selekciju poslodavaca obaviće komisija sastavljena od predstavnika programa „Biznis mladih Srbije“ i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja. Prednost prilikom rangiranja imaće mala i srednja preduzeća, poslodavci koji planiraju zapošljavanje novih radnika u narednih 6 meseci, kao i poslodavci čiji zaposleni učestvuju kao biznis mentori mladim preduzetnicima u okviru druge komponente programa „Biznis mladih Srbije“ (dataljnije o ovoj komponenti na kraju konkursa ili na www.biznismladihsrbije.org).

Selekcija će biti obavljena na osnovu rang liste, do ispunjenja predviđenog broja mesta za praktikante. U okviru ovog ciklusa programa „Biznis mladih Srbije“ (avgust-septembar 2012. godine) predviđena je realizacija radnih praksi za 30 praktikanata. Komisija će prilikom selekcije preduzeća uzeti u razmatranje geografsku zastupljenost navedenih lokalnih samouprava u kojima se realizuje programa Biznis mladih Srbije. U slučaju velikog interesovanja preduzeća i praktikanata za program, Komisija može doneti odluku o povećanju broja radnih praksi za ovaj period, o čemu će obavestiti javnost putem veb strane programa www.bisznismladihsrbije.org.

Način podnošenja prijave
Popunjeni prijavni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za prijem mladih na radne prakse“, na odgovarajuću e-mail adresu:
– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – infokv@biznismladihsrbije.org;
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu Sombor i Kanjižu – infosu@biznismladihsrbije.org

Prijavu možete poslati i poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd. Prijavu možete poslati najkasnije do 20. juna 2012. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

O programu „Biznis mladih Srbije“
Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško međuopštinsko partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Komponenta programa koja se bavi razvojem preduzetništva mladih podrazumeva obuke, pristup finansiranju i besplatna biznis mentorstva, u trajanju od minimum godinu dana. Biznis mentori su iskusni preduzetnici i menadžeri sa velikim poslovnim iskustvom, koji volonterski pomažu mladim preduzetnicima da razviju svoje poslovanje. Biznis mentori se mogu prijaviti za učestvovanje u programu putem veb stranice www.biznismladihsrbije.org

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama „Eneca“ Niš, „Sunce“ Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajt www.biznismladihsrbije.org

Javni poziv za poslodavce – Šansa za nezaposlene mlade da steknu radno iskustvo

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv za poslodavce – Šansa za nezaposlene mlade da steknu radno iskustvo

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ danas je raspisan javni poziv za prijem mladih na radne prakse upućen privatnim preduzećima i preduzetnicima Niša, Merošine, Doljevca, Gadžinog Hana, Leskovca, Novog Sada, Temerina, Beočina, Sremskih Karlovaca, Subotice, Sombora, Kanjiže, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Raške i Vrnjačke Banje.

Cilj je da se mladima omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Svaki poslodavac koji uđe u Program donosi odluku o praktikantu koga će angažovati na osnovu obavljenih intervjua. „Biznis mladih Srbije“ će mladima na praksi obezbediti dvomesečnu novčanu nadoknadu, a poslodavci će im dodeliti mentora koji će pratiti njihov rad i razvoj i pomagati im da što bolje odgovore na poslovne zadatke i izazove.

Prednost prilikom izbora imaće one kompanije i poslodavci koji u narednih šest meseci planiraju otvaranje novih radnih mesta i to na onim pozicijama za koje budu primali mlade na praksu, kao i mala i srednja preduzeća čiji zaposleni učestvuju kao biznis mentori za mlade preduzetnike u okviru programa „Biznis mladih Srbije“.

Program radnih praksi namenjen je nezaposlenim osobama do 30 godina, sa srednjim ili visokim stepenom stručne spreme. Praktikantima će pre obavljanja prakse biti održane obuke koje će ih pripremiti za ulazak na tržište rada i koje će im dati veštine potrebne za adaptaciju na radno okruženje. Mladi koji budu sa uspehom završili obuke biće odabrani na osnovu potražnje poslodavaca. Nakon obavljene dvomesečne prakse praktikanti će dobiti uverenje o obavljenoj radnoj praksi od poslodavca i programa „Biznis mladih Srbije“.

Sve zainteresovane kompanije mogu da potraže više informacija na sajtu www.biznismladihsrbije.org

Javni poziv je otvoren do 20. juna 2012. godine.

Program „Biznis mladih Srbije“ pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

Program Biznis mladih Srbije poziva mlade preduzetnike i preduzetnice uzrasta do 35 godina da se prijave za podršku iskusnih menadžera – biznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom minimum godinu dana, dva do četiri sata mesečno.

Mladim preduzetnicima i preduzetnicima će se u okviru programa pružiti mogućnost i da prođu kroz specijalizovane obuke potrebne za kvalitetno vođenje posla.

Ko može da se prijavi?
Mladi preduzetnici i preduzetnice:
•    Uzrasta do 35 godina;
•    Koji imaju registrovano preduzeće na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža
•    Koji su registrovali preduzeće u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Prednost prilikom selekcije imaće korisnici subvencija za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, inovativni biznisi, delatnosti koje imaju potencijal razvoja, kao i preduzetnici koji u narednih godinu dana planiraju zapošljavanje novih radnika uzrasta do 30 godina.

Kako se prijaviti
Popunite Prijavni formular koji možete preuzeti na dnu strane i popunjeni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za biznis mentorstvo“, na odgovarajuću e-mail adresu:
•    za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku: infokv@biznismladihsrbije.org;
•    za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han: infonis@biznismladihsrbije.org
•    za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce: infons@biznismladihsrbije.org
•    za Suboticu Sombor i Kanjižu: infosu@biznismladihsrbije.org

Prijavu možete poslati i poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd.

Proces selekcije
Administrativnu proveru pristiglih prijava obaviće regionalni koordinatori programa. Finalnu selekciju korisnika na osnovu zadatih kriterijuma obaviće selekcione komisije formirane od predstavnika radnih grupa za zapošljavanje mladih (predstavnici/ce lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, poslovnih udruženja i drugi) u 4 međuopštinska partnerstva u kojima se program sprovodi. Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem.

Od trenutka prijema u program do početka rada sa mentorom i poziva na obuke može proći do dva meseca. Mentorski rad sa mladim preduzetnicima odvijaće se prema dinamici unapred utvrđenoj između mentora i preduzetnika, a trajaće minimum godinu dana.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

  • za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org;
  • za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
  • za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
  • za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

Konkurs je otvoren do 20. maja 2012. godine.

Prijavni formular

Link