Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Konkursi

Biznis mladih srbije biznis planBIZNIS MLADIH SRBIJE

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Konkurs je namenjen mladima uzrasta od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Otvoren je do 24. novembra 2013. godine.

Biznis plan je opis budućnosti vašeg biznisa, dokument koji vam govori šta planirate da uradite i kako ćete to uraditi. Biznis plan je ključni strateški dokument za otpočinjanje posla i biće vam neophodan ukoliko vam je potrebno finansiranje – banke i investitori odobravaju sredstva na osnovu ovog dokumenta. Na našem petodnevnom treningu naučićete kako da napišete biznis plan, a nakon toga ćete dobiti i besplatnog konsultanta koji će vam pomoći da svoj biznis plan unapredite da biste imali više šansi prilikom konkurisanja za kredit.

Imajte u vidu da naš program omogućava pristup „Superstep“ kreditima Erste Banke, koji se izdaju pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 5.000 evra. Ukoliko imate biznis ideju koja zahteva veća finansijska ulaganja, naš program neće biti u mogućnosti da vam finansijski pomogne.

Ali ako vaša ideja bude dobro ocenjena, svakako ćete biti pozvani na trening.

Ove godine ćemo održati samo 2 treninga, za ukupno 40 kandidata. Selekcija će biti stroga, a u prijavnom formularu, koji možete da preuzmete na kraju ovog teksta, treba da nam pokažete da je vaša ideja dobra i izvodljiva i da zaista želite da se bavite biznisom koji ste osmislili.

Sve prijave će biti bodovane, na osnovu čega ćemo sastaviti rang-listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, pozvaćemo narednog kandidata sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga.

Organizovaćemo 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana, i to:
•    I trening u Nišu, od 11. do 15. decembra (uključujući i 15. decembar)
•    II trening u Novom Sadu, od 16. do 20. decembra (uključujući i 20. decembar)

Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da ćete taj trošak morati da snosite sami.  Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako biste imali vremena da doputujete (u slučaju da treba da putujete) do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova.

Konkurs je otvoren do 24. novembra 2013. godine. Naknadne prijave nećemo moći da prihvatimo. Rezultate selekcije objavićemo 3. decembra na BMS sajtu.

Popunjenu prijavu treba da pošaljete najkasnije do 24. novembra (uključujući i 24. novembar) na mail office@biznismladihsrbije.org.

Preuzmite formular za prijavljivanje:
Konkurs za trening_Formular za prijavljivanje

Link