Zapis sa oznakom ‘BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)’

Konkurs za prijem XXII generacije studenata na program “Studije budućnosti”

Daus konkursBEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)

Konkurs za prijem XXII generacije studenata na program “Studije budućnosti”

Beogradska otvorena škola (BOŠ) poziva sve zainteresovane studente/kinje da se do 27. juna 2014. godine prijave na jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti i postanu deo XXII generacije Odeljenja za napredne dodiplomske studije BOŠ-a.

O multidisciplinarnom programu “Studije budućnosti”

Jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti želi da studente, kroz module znanja i veština, upozna sa glavnim globalnim trendovima i izazovima pred kojima se nalazi savremeni svet.

Ove studije treba da pruže odgovor na pitanje kako se oblikuje savremeno društvo prateći iskustva iz prošlosti, ali i otvarajući pitanja od sudbinske važnosti za društveni, kulturni, politički i antropološki razvoj savremenog čoveka.

Studije budućnosti teže da podstaknu i razviju interesovanje i debatu o najznačajnijim pravcima kretanja druge decenije 21. veka i da studentima omoguće uvid u najvažnija pitanja koja će se postavljati u budućnosti pred savremeno čovečanstvo: odnos države i društva, budućnost demokratije, dometi globalizacije, održivi razvoj, pitanje identiteta i nacionalne države, političko ujedinjenje Evrope i budućnost evropskih integracija, medijsko oblikovanje sveta, društvo znanja i nove tehnologije, nanotehnologija i nova tehnološka revolucija, budućnost radne snage, genetika.
Osim navedenog, Beogradska otvorena škola nudi najboljima i druženje kroz kurs stranog jezika, psihološke radionice, zimsku školu timskog rada i mnoge druge aktivnosti. Ideja čitavog programa jeste da se mladi ljudi, pored znanja i veština koje će dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi, povežu i druže.

Kome je program namenjen?
Program je namenjen studentima i studentkinjama treće i četvrte godine univerziteta, koji još nisu diplomirali, imaju do 27 godina i žele da budu, ili jesu, aktivni i društveno angažovani.

Kako se prijaviti?
Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje sa internet stranice DAUS-a i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1603) svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

Neophodnu dokumentaciju studenti mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 18 časova u kancelariju 1603, poslati imejlom na adresu upis2014@bos.rs, faksom na +381 (11) 3613 112, ili preporučeno poštom na adresu:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd
sa naznakom: Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS)

Rok: 27.06.2014. godine.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja.
Više informacija o konkursu, prijavnoj dokumentaciji i multidisciplinarnom programu Studije budućnosti mogu se potražiti na www.bos.rs/daus, dobiti na broj telefona +381 (11) 3061 577, ili putem imejla upis2014@bos.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama

clerk.ashxBEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)

Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije

Pozivamo mlade profesionalce, diplomce i studente postdiplomskih studija, da se prijave za učešće u programu stručnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), u okviru projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“.

Konkurs je otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima i institucijama Republike Srbije.

Opšti uslovi konkursa:
•    odlične komunikacijske veštine
•    spremnost na timski rad
•    analitičke i istraživačke veštine
•    odgovornost i preciznost u radu
•    poslovna korespondencija na srpskom jeziku
•    dobro znanje engleskog jezika
•    poznavanje rada na računaru (MS Office, posebno Word i Excel, Internet)

Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima i institucijama Republike Srbije, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima  obezbediti i dodatnu obuku za meke veštine, karijerno savetovanje, novčanu nadoknadu, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:
•    Radnu biografiju (CV)
•    Skeniranu diplomu / uverenje sa osnovih studija
•    Motivaciono pismo

Neophodnu dokumentaciju sa jasnom naznakom za koju se poziciju prijavljujete, možete poslati elektronskom poštom na adresu prakse@bos.rs najkasnije do 03.04.2013.godine u 15 časova.

Za više informacija kontaktirati Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole na tel. 011 3061 341 ili elektronskom poštom na prakse@bos.rs

Link