Arhiva ‘Konkursi’

Javni poyiv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 48. Sajmu privrede,zanatstva i preduzetništva u Celju

mos_sajam_celje_871145772POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poyiv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 48. Sajmu privrede,zanatstva i preduzetništva u Celju (Republika Slovenija) od 08. do 13. septembra 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 48. Sajmu privrede, zanatstva i preduzetništva u Celju predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju koizlagači:
– privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću;
– privredni subjekti koji ostvaruju izvoz robe;
– privredni subjekti koji su i potencijalni izvoznici;
– privredni subjekti koji imaju poslovni interes za nastup na Sajmu u Celju.

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 20.05.2015. GODINE.

Detaljnije

Jаvni konkurs privrednim subjektima za zajednički nastup na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA

agra_logo_neu_7402POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Jаvni konkurs privrednim subjektima za zajednički nastup na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 22. do 27. avgusta 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju privredni subjekti-koizlagači sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine i to:

– Privredni subjekti čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koji su zainteresovani za dobijanje znaka;
– Privredni subjekti kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno – prehrambenog sektora;
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, dopremanje robe – sajamskih eksponata, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 20.05.2015. GODINE.

Detaljnije

Konkurs – obrazovanje – dvojezična nastava – Projekat Pokrajinske vlade

obrazovanje-deca se javljajuPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – obrazovanje – dvojezična nastava – Projekat Pokrajinske vlade

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta Pokrajinske vlade „Uvođenje dvojezičke nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanove obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine” u 2015. Godini

Konkurs je otvoren do 20 maja 2015. godine

Detaljnije

Aktuelna tri konkursa za programe Trag fondacije

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Aktuelna tri konkursa za programe Trag fondacije

U toku su tri aktuelna konkursa za programe donacija Trag fondacija iz oblasti građanskog aktivizma, održivog razvoja i razvoja lokalne filantropije.  Konkursi su namenjeni organizacija civilnog društva ali i pojedincima, preduzetnicima i malim preduzećima (program Nacionalni forum za “Zelene ideje”).

Program Uspešni fandrejzing za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.  Pored novčane podrške udruženja kroz ovaj program dobijaju obuku za prikupljanje sredstava, kao i konsultantsku podršku.
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.
Konkurs je otvoren do 18. maja 2015.godine.

Program Nacionalni forum za “Zelene ideje” Trag sprovodi u saradnji sa Fondom braća Rokfeler i Erste Bankom sa ciljem da se podstaknu pojedinci, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje  zasnovane na principima održivog razvoja. Podržavaju se ideje sa najvećim potencijalom ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na lokalnu zajednicu uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.
Tri najbolje ocenjene inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja biće nagrađene sa po 5.000 dolara, namenjenih realizaciji ideje. Sve tri nagrađene ideje učestvovaće i na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za nagradu od 10.000 dolara.
Konkurs za prijavljivanje ideja je otvoren do 25. maja 2015. godine.

Program Aktivne zajednice je tematski neograničen, namenjen je lokalnim inicijativama koje se bave rešavanjem konkretnih problema građana u njihovim zajednicama. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 350.000,00 dinara. Konkurs je otvoren tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje.

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama.

centrufugasupersteERSTE BANKA

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama.

Centrifuga je program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama koje žele da svoje društvenoodgovorne projekte razvijaju u održiva, dugoročna i celovita rešenja.

Svi koji svoju ideju prijave do 31. maja, imaju priliku da učestvuju u programu Centrifuga, u okviru kog će im biti pružena podrška mentora i podrška zajednice u daljem razvoju poslovnih ideja ili projekata. Deset najboljih inicijativa će biti nagrađeno sa po 500 000 dinara za realizaciju projekata!

Zvuči super, zar ne?

Ukoliko imate super ideju i želite da je prijavite na konkurs, imajte u vidu da:
•    bar polovina članova iz vaše organizacije mora imati manje od 35 godina;
•    vaša inovativna i sveža ideja za projekat iz oblasti preduzetništva, nauke ili umetnosti treba da doprinese dugoročnom unapređenju zajednice;
•    potrebna vam je podrška zajednice kako bi vaša ideja prošla u drugi krug takmičenja, a za to će vam, pored glasova na portalu Superste.net, biti potrebna i armija fanova na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter;
•    konkurs traje do kraja maja, a glasa se od trenutka kada se vaša prijava nađe na platformi do kraja leta.
Osim Centrifuge postoji i Klub Superste, koji zajednički čine osnovu celokupne Superste.net platforme, za promociju uspešnih inicijativa i projekata od društvenog značaja. Program organizuje Erste Banka u saradnji sa Fondacijom Dokukino.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, o čemu će Nacionalna služba izdtai saopštenje za javnost.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

education2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE  MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs  za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2015. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2015. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od  15.729.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.944.000,00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.275.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada, podizanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa, uvođenje inovacija i elemenata drugih nastavnih sistema (programirana, timska, problemska, projektna, egzemplarna, diferencirana, izokrenuta učionica i dr.), izradu nastavnih sredstava i dr.,
•    prosvetnu saradnju (međuregionalna i međunarodna saradnja),
•    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
•    očuvanje životne sredine,
•    bezbednost učenika,
•    inkluzivno obrazovanje,
•    razvoj talenata,
•    stručnu praksu, razvoj praktičnih i životnih veština,
•    takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (međuregionalna, međunarodna….),
•    edukativne kampove i susrete učenika,
•    obeležavanje značajnih jubilarnih godišnjica postojanja,
•    usavršavanje nastavnog kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014)),
•    promociju i informisanje (štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja značajnih jubileja, tematski nagradni konkursi, izložbe i dr.).

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

B) Udruženja
1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.850.000,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.660.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada i podizanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa (vannastavne aktivnosti, produženi boravak), uvođenja inovacija,
•    prosvetnu saradnju (međuregionalnu i međunarodnu saradnju…),
•    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
•    očuvanje životne sredine,
•    bezbednost učenika,
•    inkluzivno obrazovanje,
•    razvoj talenata,
•    stručnu praksu, razvoj praktičnih i životnih veština,
•    takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (čiji su inicijatori udruženja, međuregionalna i međunarodna),
•    edukativne kampove i susrete učenika,
•    usavršavanje nastavnog kadra – organizaciju stručnih skupova i seminara  (u skladu sa čl. 8. i 16. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. Glasnik RS“, broj 85/2013)),
•    promociju i informisanje (štampanje biltena, časopisa, publikacija, tematski nagradni konkursi, izložbe i dr.).

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
•    da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe odnosno projekte iz prethodnih godina za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava (eliminišući kriterijum),
•    da su programom odnosno projektom obuhvaćene oblasti navedene u ovom konkursu (eliminišući kriterijum),
•    da program odnosno projekat može pretežno da se realizuje u toku tekuće budžetske godine (eliminišući kriterijum),
•    stepen razvijenosti lokalne samouprave (prioritet nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014)),
•    značaj i korisnost programa odnosno projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u APV,
•    obuhvat korisnika programom i projektom,
•    inovativnost i originalnost programa odnosno projekta,
•    tradicionalnost manifestacije tj. Aktivnosti,
•    uključenost većeg broja partnera na lokalnom, regionalnom i međunarodnom  nivou.

Udruženja, koja su potpisnici Protokola o saradnji sa Sekretarijatom, ne ulaze u sistem bodovanja i njihove prijave će se posebno razmatrati.

II    Podnosilac prijave, uz  prijavu na konkurs, treba da priloži:
1)    fotokopiju akta o upisu u sudski registar, odnosno fotokopiju rešenja o upisu u registar kod Agencije za privredne registre za udruženja,
2)    fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
3)   udruženja građana podnose i izvod iz APR kojim se dokazuje da je podnosilac prijave
registrovan za  poslove u oblasti obrazovanja,
4)   udruženja, koja imaju potpisan Protokol o saradnji sa Sekretarijatom, podnose
fotokopiju Protokola.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Prijava na konkurs se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata i koji sadrži cilj, aktivnosti, korisnike, finansijski plan i održivost programa i projekta sa rokom njegovog završetka.
Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave.
Sekretarijat će sufinansirati pojedinačne programe/projekte maksimalno do 80% od ukupno traženog iznosa po programu/projektu, a najviše do iznosa od 300.000,00 dinara po programu odnosno projektu.
Sredstva za sufinansiranje programa/projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati samo za one programe/projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2015. godine.
Rezultati konkursa se objavljuju na  internet stranici Sekretarijata.

Konkurs je otvoren od 30. 04. 2015.  do  15. 05. 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.550.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu (“Službeni list APV”, broj 53/2014) aktivnost1003 , ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.000.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.200.000,00 dinara, 463- transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 350.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, refundiraće troškove organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i organizator „Tesla festa 2015″ i „Turističke berze 2015″.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije i to za dole navedene kategorije:
• troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska manifestacija;
• troškovi izrade, tehničkog opremanja i vođenja štandova (isključuje se nabavka osnovnih sredstava);
• troškovi medijske promocije sajma, pripreme i štampanja propagandnog materijala za organizaciju sajma, refundiraće se u iznosu od 20% od odobrenog iznosa po korisniku.

Napomena: troškovi reprezentacije se isključuju iz pravdanja odobrenih sredstava.

3. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Prijave sa prilozima, najkasnije do 15.05.2015. godine.
Navedena Prijava može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs. Nakon završetka sajamske manifestacije i opravdanih troškova, sa Korisnicima sredstava zaključivaće se ugovori do iznosa odobrenih i opravdanih sredstava.

6. Refudnacija će se izvršiti prema dostavljenoj dokumentaciji u skladu sa kriterijumima. Pravdanje sredstava dostaviti u formi izveštaja, sa preciznom specifikacijom ukupnih troškova po kategorijama iz konkursa. Izveštaj treba da sadrži: račune- sa internom overom da je veran originalu; izvode iz banke o izvršenom plaćanju i izjavom da su navedeni podaci tačni.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4489.

Detaljnije

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

aktivan letnji raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

Konkurs je objavljen 30.04.2015. godine u dnevnom listu „Danas“ i traje do 20.5.2015.

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jun – avgust 2015. godine).

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Human_Rights[5]KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstavaudruženjimaregistrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, decu i mlade u riziku od socijalnog uključivanja, kao i pripadnike LGBT populacije.

2.    Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti  u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije), kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava.

Opšti uslovi
Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
  • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
  • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
  • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
  • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa
Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom prevencije i zaštite od diskrininacije („Službeni glasnik RS“, broj 60/2013),  Akcionim planom za primenu Strategije prevenicje („Službeni glasnik RS“, broj 107/2014)

Način finansiranja
Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na račun poslovne banke, koji je ugovoren. Sa računa poslovne banke, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 18.927.000,00 dinara (slovima:osamnaestmilionadevetstotinadvadesetsedamdinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima:jedan milion dinara), za izabraniprojekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Trajanje projekta
Projektne aktivnosti realizuju se u roku od 4 (četiri) meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave
Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

Obrasci za predloge projekata, budžet (tabelarni i narativni) i izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna  dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projektai overen pečatom udruženja,
•    Obrazac budžeta projekta – narativni  i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja;
•    Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisujulica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatimapartnerske organizacije;
•    Biografije članova projektnog tima;
•    Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070Novi Beograd, najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE PROGRAMA SPROVOĐENJE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Detaljnije