Konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola

ZADUŽBINA ANDREJEVIĆ Drugi konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola u Republici Srbiji Zadužbina Andrejević u saradnji sa Centrom za promociju nauke Srbije i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, objavila je prvu svesku izabranih maturskih radova odbranjenih školske 2011./2012. godine. Objavljeni […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2013. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2013. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 22/2012) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara. Podnosioci zahteva konkurišu sa […]

Nastavi

Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. Rok za podnošenje prijava je: 15. april 2013. godine do 17 […]

Nastavi