Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u  2010. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 14.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 13.900.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima  vlasti […]

Nastavi

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP […]

Nastavi