Rokovi plaćanja

Privrednici Regiona, Dugo očekivani zakon koji će regulisati obaveze po komercijalnim transakcijama, odn. po kome će se utvrditi rokovi plaćanja počeo je da se primenjuje. Pravi efekti ovog propisa biće vidljivi tek za 30, odnosno 45 dana, jer se zakon primenjuje od 31.03.2013. godine. Naime, tek tada će se videti da li privredi država, ministarstva […]

Nastavi

Poslovanje sa Rusijom i državama bivšeg Sovjetskog Saveza – RPK Kikinda, 17. april

Regionalna privredna komora Kikinda najavljuje sastanak sa predstavnicima konsultanstske kuće „Creative expert consulting“  ( CEC )  iz Budimpešte koja pruža usluge pomoći nastupa i prodaje na tržištu bivšeg SSSRa, a prevashodno Rusije, Ukrajine i Kazahstana. Inače, „CEC“ održava kontakt sa oko 15.000 ruskih firmi iz različitih oblasti i njihov posao je da na zahtev domaćeg […]

Nastavi

Troškovi legalizacije do 14.000 dinara

Troškovi upisa bespravno sagrađenih objekata u katastar, na osnovu novog zakona koji će omogućiti legalizaciju, iznosiće između četiri i 14 hiljada dinara. Nadležni organ katastra dužan je da u roku od najviše 90 dana upiše objekat, računajući od dana dostavljanja potpune dokumentacije, rekla je pomoćnica ministra građevine Aleksandra Damnjanović. Ona je objasnila da zainteresovani građani […]

Nastavi