Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Pravo učešća na konkursu : Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana […]

Nastavi

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike Najvažnije informacije o Javnom pozivu: •    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 24. juni 2015. godine •    Rok za podnošenje prijava 24. juli 2015. godine do 12 sati •    Pravo na podnošenje prijava imaju sva pravna […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima Osnovne informacije Dodeljuju se bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara utvrđena Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2014 i 7/2015) u okviru Programa 3 – lokalni […]

Nastavi