Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije  „Završi započeto” Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja […]

Nastavi

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

FOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje javni poziv domaćim kompanijama iz Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte usmerene ka traženju stranih strateških partnera i investitora. Zadatak VIP Fonda […]

Nastavi