Konkurs – Korišćenje solarne energija na farmama ovaca i koza

POKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata upravljanja komunalnim otpadom. Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Opšti cilj javnog konkursa je podrška ustanovama obrazovanja, […]

Nastavi