Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno ili […]

Nastavi

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV Konkursna dokumentacija se podnpsi u roku od 14 dana od dana objavljivanja Konkursa za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja u dnevnom listu „Dnevnik“. Sve pptrebne infprmacije u vezi sa kpnkurspm mpgu se dpbiti putem […]

Nastavi

Rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine 1. Ciljevi konkursa: Unapređivanje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine. 2. Ukupna visina propisanih sredstava i namena korišćenja sredstava: Predmet konkursa […]

Nastavi